ISMU

in samenwerking met u

PRIVACYVERKLARING IN SAMENWERKING MET U

Deze website is gericht op business-to-business klanten en heeft niet tot doel privé-gegevens te verzamelen, tenzij persoonsgegevens via de contactlink worden ingevoerd.

De gegevens die op deze manier worden ingegeven worden, net als gegevens die uitgewisseld worden in emails, via social media of via face-to-face contact, enkel door ismu verwerkt om u te kunnen contacteren  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Er is geen sprake van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wel maken wij gebruik van de meest basic versie van Google Analytics om op geaggregeerd niveau inzage te hebben in het gebruik van de website. Deze worden slechts incidenteel uitgelezen. Verder gebruiken wij geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

In het kader  van toekomstige dienstverlening bewaart ismu bewaart uw contactgegevens, echter: niet langer dan strikt nodig is. 

ismu verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de accountant, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens  sturen naar info@ismu.nl. 

ismu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.